Thursday, September 13, 2012

“काठ बदलल्यावर "चीनच्या काठावर बसून भारत जसा माझ्यापर्यंत पोहोचत होता, दिसत होता, भासत होता, तो आता भारताच्या काठावरून बघताना त्रासदायक वाटतो आहे. झळा पोहोचत आहेत. भारताबाहेर असताना त्या दूर होत्या. इथे पावलो पावली जगण्याचा संघर्ष जाणवतोय. नकारात्मकता माझ्यावर आक्रमण करते आहे असही काहीस वाटतंय.   फार त्रास होतोय आजूबाजूची एकंदर परिस्थिती पाहून, वाचून. वेळ लागतोय बदल स्वीकारायला. स्वाभाविक आहे. उत्तर शोधण्याचा, समानधर्मी शोधण्याचा मन प्रयत्न करतय. 

Winter special Bajra Ladoos

Ingredients:- 3 cups bajra flour, 1.5 cup grated jaggery, approx. 1 cup ghee, 1 tbsp cardamon powder, 2 tbsp dry ginger (soonth...