प्रतिसादाची साखळी

स्थळ:- होंग-छ्याव रोडवरील एक बस-थांबा, शांग-हाय. वेळ:- दुपारी साधारण १२.३० पात्रे:- आजी, आजोबा, २ छोटी नातवंडे आणि मी . पार्श्वभूमी:- दुपा...

Tuesday, November 6, 2012

भिंतीवरचं घड्याळ !
भिंतीवरचं  घड्याळ, 
मला आजोबांसारख वाटतं .......

त्याची जागा, 
स्थायी.. ठरलेली.....
अगदी सवयीची,

आजोबांच्या सवयीसारखी......

अखंड चालत असतं ......
निरपेक्षपणे.....

आजोबांच्या सोबतीसारख...

घड्याळ भिंतीवरून काढल्यानंतर ,
मोकळी भिंत दिसल्यावर,
घड्याळ तिथे होते हे  आपल्याला  उमगतं !!!

इतकं त्याच असणं गृहीत धरलेलं !!!

आजोबांसारख.......

सोबत असताना कळतच नाही की ते आपल्या सोबत आहे !


नसल्यावर मात्र फार  चुकल्यासारखं वाटत राहतं...

मोकळ्या भिंतीवर नजर गेली की जाणीव,  
अरे घड्याळ  कुठाय?

नाहीये भिंतीवर !!!

आजोबानंतर पण असच काहीसं वाटतं....

चुकल्यासारखं....

काहीतरी अर्धवट राहिल्यासारखं... 


तृप्ती
७ नोव्हेंबर, २०१२.

No comments: