प्रतिसादाची साखळी

स्थळ:- होंग-छ्याव रोडवरील एक बस-थांबा, शांग-हाय. वेळ:- दुपारी साधारण १२.३० पात्रे:- आजी, आजोबा, २ छोटी नातवंडे आणि मी . पार्श्वभूमी:- दुपा...

Monday, March 4, 2013

उन्हाचं पांघरूण

उन्हाचं पांघरूण ओढून सुखस्त पहुडलेला…. 


 उबदार विसावा…माया… 

 

अंगाच मुटकूळं … cozy 


२-३ क्लिकनंतर , चाहूल लागल्यावर माना, नजरा टवकारणारे हे दोघ …  


मग मात्र घेतलेला pause थांबवुन मी चालू लागले .  

कोवळी उन्हं कुणाला नकोत ?

No comments: