Monday, March 4, 2013

उन्हाचं पांघरूण

उन्हाचं पांघरूण ओढून सुखस्त पहुडलेला…. 


 उबदार विसावा…माया… 

 

अंगाच मुटकूळं … cozy 


२-३ क्लिकनंतर , चाहूल लागल्यावर माना, नजरा टवकारणारे हे दोघ …  


मग मात्र घेतलेला pause थांबवुन मी चालू लागले .  

कोवळी उन्हं कुणाला नकोत ?

No comments:

हात एक तो हळू थरथरला, पाठीवर मायेने फिरला.....

गेले काही दिवस ह्या कवितेच्या / गाण्याच्या ओळी डोक्यात घोळतायत. मनातल्या मनात गुणगुणते आहे. ते शब्द , तो स्वर, ते संगीत.. हात एक तो हळू...