Monday, March 4, 2013

उन्हाचं पांघरूण

उन्हाचं पांघरूण ओढून सुखस्त पहुडलेला…. 


 उबदार विसावा…माया… 

 

अंगाच मुटकूळं … cozy 


२-३ क्लिकनंतर , चाहूल लागल्यावर माना, नजरा टवकारणारे हे दोघ …  


मग मात्र घेतलेला pause थांबवुन मी चालू लागले .  

कोवळी उन्हं कुणाला नकोत ?

No comments: