प्रतिसादाची साखळी

स्थळ:- होंग-छ्याव रोडवरील एक बस-थांबा, शांग-हाय. वेळ:- दुपारी साधारण १२.३० पात्रे:- आजी, आजोबा, २ छोटी नातवंडे आणि मी . पार्श्वभूमी:- दुपा...

Monday, March 18, 2013

"त्या फुलांच्या गंधकोषी… "

सगळं क्रमाक्रमाने पण थोडक्यात सांगते.

काल राष्ट्रपती भवन मधील मुघल गार्डन मध्ये गेले होते. आनंदाची झोळी भरून घेऊन आले. पुढील काही दिवस तरी पुरेल ती आता .

म्हटलं चला, आता ब्लॉग वर त्यातल्या काही फुलांबद्धल share करूयात. म्हूणून बसले संगणक महाशयासमोर.  लिहायला सुरुवातही केली. पण भलतचं !

अर्थात त्याचं कारणही तसंच आहे.

तिथून आल्यापासून सारखं, राहून राहून आठवतंय, मनातल्या मनात गुणगुणते आहे. " त्या फुलांच्या गंधकोषी.. "

मग काय, बसल्या बसल्या गूगलला कामाला लावले. म्हटलं शोधून दे हे काव्य. आणि ही लिंक सापडली. 

 http://www.youtube.com/watch?v=Dj4CHvD-J4Y

केलं त्यावर क्लिक आणि नंतर हे सगळं असं नकळत, क्रमाक्रमाने घडत गेलं .

अंगावर शहारा आला. पायांनी ठेका धरला.  मान डोलू लागली.  पापण्या मिटल्या गेल्या.  हाताची बोटं तालावर फिरू लागली. भरून आल्यासारख झालं, गळ्यात-डोळ्यात काहीतरी अडकलं.

मनमोती अलगत निसटून गेला.…  अगदी पानावरच्या दवबिंदू सारखा. काही क्षणांसाठी, कुठेतरी वेगळ्याच अवकाशात… दूरवर … कुठल्या तरी पोकळीत … आपसुक.


सुंदर अनुभूती. मला तर मजा आली हे अनुभवताना.

लिहून काढली नवीन पोस्ट. तोही एक आनंद.


"जाना था जापान पहुच गये चीन " असं झालंय खरं. पण, 'मजा आ गया'.

अजून काय हवं स्वतःला खूष करायला ?


No comments: