प्रतिसादाची साखळी

स्थळ:- होंग-छ्याव रोडवरील एक बस-थांबा, शांग-हाय. वेळ:- दुपारी साधारण १२.३० पात्रे:- आजी, आजोबा, २ छोटी नातवंडे आणि मी . पार्श्वभूमी:- दुपा...

Friday, March 8, 2013

उन्हाळा

उन्हाळा…   कैरीचं पन्हं, ताक, सरबतं, कोशिंबिरी….


बंद पडदे… 
वेगात पंखे , फुल स्पीड मध्ये ए सी…
आग ओकणारा सुर्य…. 
शांत रस्ते, घाम, चिकचिक, चिडचिड…
सरती दुपार….
वाऱ्याची  झुळूक,  हालचाल, उसासा, किलबिल….
सुर्य परत उद्या येईपर्यंत जरा  हायसे…

परत,

पडदे बंद, सरबतं, पंखे, ए. सी. आणि  वाढत्या पाऱ्याच्या चर्चा…


No comments: