Friday, March 8, 2013

उन्हाळा

उन्हाळा…   कैरीचं पन्हं, ताक, सरबतं, कोशिंबिरी….


 बंद पडदे…  वेगात पंखे , फुल स्पीड मध्ये ए सी…
आग ओकणारा सुर्य….  शांत रस्ते, घाम, चिकचिक, चिडचिड…
सरती दुपार…. वाऱ्याची  झुळूक,  हालचाल, उसासा, किलबिल….
सुर्य परत उद्या येईपर्यंत जरा  हायसे…

परत,

पडदे बंद, सरबतं, पंखे, ए. सी. आणि  वाढत्या पाऱ्याच्या चर्चा…


No comments:

हात एक तो हळू थरथरला, पाठीवर मायेने फिरला.....

गेले काही दिवस ह्या कवितेच्या / गाण्याच्या ओळी डोक्यात घोळतायत. मनातल्या मनात गुणगुणते आहे. ते शब्द , तो स्वर, ते संगीत.. हात एक तो हळू...