Friday, March 22, 2013

Mayur darshan

Today morning this fellow gave 'darshan'.  I have tried to capture him (from our bedroom window). He was there for @ 3-4 minutes. 

 

 

I am speechless. His beauty is beyond words..…. 

  

 No comments:

हात एक तो हळू थरथरला, पाठीवर मायेने फिरला.....

गेले काही दिवस ह्या कवितेच्या / गाण्याच्या ओळी डोक्यात घोळतायत. मनातल्या मनात गुणगुणते आहे. ते शब्द , तो स्वर, ते संगीत.. हात एक तो हळू...