प्रतिसादाची साखळी

स्थळ:- होंग-छ्याव रोडवरील एक बस-थांबा, शांग-हाय. वेळ:- दुपारी साधारण १२.३० पात्रे:- आजी, आजोबा, २ छोटी नातवंडे आणि मी . पार्श्वभूमी:- दुपा...

Sunday, May 11, 2014

किती किती नी कसल्या कसल्या मी माझ्या सापडत बसल्या!

इंदिरा संत यांची "बाहुली"  कविता मला फार आवडते. विशेषतः त्यातली punchline ! 

"किती किती नी कसल्या कसल्या माझ्या मी हरवुन बसल्या." 

काल जेव्हा हा वारली पेंटीगचा प्रयोग बऱ्याच काळा नंतर 'सापडला', तेव्हा अचानक या ओळीची आठवण झाली. ते पाहून मला वाटलं,  

 किती किती नी कसल्या कसल्या
 मी माझ्या सापडत बसल्या !

No comments: