Womanhood and sharing

Just read an article in Shanghai Daily. The article was about a Chinese American, Joy Chen and her book for Chinese women, "Do not m...

Wednesday, May 9, 2018

स्वल्पविराम, स्वप्नांना...

उंबरठ्याच्या आत बसून,
एक स्वप्न आकार घेते.

उंबरठ्याबाहेरील,
कल्पनेतील, मनातील, स्वप्नातील विश्वाचे.

पण एक क्षणभरच !

कारण,
लगोलग दुसरा क्षण हजर !

'अपराधी ' पणाची भावना घेऊन,
‘चौकट’ मोडलीस म्हणून !

आणि मग ?

स्वल्पविराम, .....

स्वप्नांना !!! .....


"स्वल्पविराम", 

नीट वाचलंत ना ?

"पूर्णविराम" नाही !!!


- तृप्ती

No comments: