Friday, December 12, 2014

Getting ready for winter

खास हिवाळी मेनू

बाजरीची भाकरी, त्यावर तूप, बाजरीच्या पुऱ्या, भरली वांगी आणि मिरचीचा खरडा ! 
अन्नदाता, अन्नभूमी सुखी भव !


                               

No comments:

हात एक तो हळू थरथरला, पाठीवर मायेने फिरला.....

गेले काही दिवस ह्या कवितेच्या / गाण्याच्या ओळी डोक्यात घोळतायत. मनातल्या मनात गुणगुणते आहे. ते शब्द , तो स्वर, ते संगीत.. हात एक तो हळू...