प्रतिसादाची साखळी

स्थळ:- होंग-छ्याव रोडवरील एक बस-थांबा, शांग-हाय. वेळ:- दुपारी साधारण १२.३० पात्रे:- आजी, आजोबा, २ छोटी नातवंडे आणि मी . पार्श्वभूमी:- दुपा...

Friday, December 12, 2014

Getting ready for winter

खास हिवाळी मेनूबाजरीची भाकरी, त्यावर तूप, बाजरीच्या पुऱ्या, भरली वांगी आणि मिरचीचा खरडा ! 
अन्नदाता, अन्नभूमी सुखी भव !


                               

No comments: